Arbejdsstedsplan

Arbejdsstedsplanen indeholder:

  • Visning af behov for medarbejdere hen over døgnet på arbejdsstedsgrupper, arbejdssteder og funktioner.
  • Visning af over– og underbemanding
  • Automatisk planlægning af medarbejdere med fast og fleksibelt timetal.
  • Standby planlægning.
  • Pause planlægning
  • Planlægning af medarbejdere ud fra kvalifikationer, prioriteter og bemandingsbehov.
  • Overblik over bemandingen af funktioner på alle tider af døgnet.
  • Overblik over den enkelte medarbejders funktionstilknytning over døgnet.
  • Sikring af korrekt bemanding i forbindelse med medarbejdernes afvikling af pauser, møder, afspadsering eller anden del af dag fravær.
  • Udskrivning af funktionsplaner for enkelte medarbejdere og for grupper.

Se eksempel

LSR CONSULT ApS | Prins Haralds Allé 190, 5250 Odense SV, Denmark | Tel.: +45 28 55 11 00 | info@lsr-consult.dk