Vagtplan

Vagtplanen indeholder:

 • Planlægning/registrering af alle typer tilstedeværelse og fravær.
 • Regelkontrol i forhold til kontrakter, arbejdstidsregler, lokalaftaler ol.
 • Medarbejderbehov fordelt på funktioner.
 • Funktionsplanlægning.
 • Automatisk vagtplanlægning ud fra faste vagtmønstre eller ønskevagter.
 • Genetiske algoritmer til automatisk udregning af vagtplanforslag.
 • Bemandingskontrol med primære og sekundære funktioner.
 • Komplet timeregnskab og timeafregning til eksterne lønsystemer.
 • Online opdatering af alle timesaldi med mulighed for udskrivning og rapportering. (opdaterede saldi for ferie, sygdom, normtimer, flextid, afspadsering m.m.)
 • Afvigelsesrapportering mellem planlagt og realiseret plan.
 • Medarbejder stamdata (kontrakt, kvalifikationer, kostcenter, tlf.nr., e-mail adresse ol.).

Se eksempel

LSR CONSULT ApS | Prins Haralds Allé 190, 5250 Odense SV, Denmark | Tel.: +45 28 55 11 00 | info@lsr-consult.dk